Skip to content

Parčík Jozefa Psotku

 

Parčík Jozefa Psotku

Pre obyvateľov a návštevníkov Mestskej časti Košice – Juh, pripravila oddychovú zónu v okolí OC Atómia. V  I. etape sme už zrealizovali terénne sadové úpravy, vysadili dreviny, trvalky a kríky v záhonoch a osadili mobiliár (lavičky, koše na psie exkrementy, odpadkové koše, stojany na bicykle).

V mesiaci október 2016 sa začala ďalšia etapa revitalizácie Parčíka Jozefa Psotku, kedy bola realizovaná výstavba špárovej skalky, do ktorej boli následne vysadené trvalky a nízke kroviny. Výstavba skalky bola podmienená plánovaným výrubom stromu.

Táto lokalita dostala názov podľa významného horolezca J. Psotku, ktorý tragicky zahynul pri zostupe z najvyššej hory sveta Mount Everestu 16. októbra 1984.

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Košice č.165

Odhalenie pamätnej tabule

Dňa 7. mája 2016 bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa významného horolezca, rodáka z južnej časti Košíc, Jozefa Psotku. Športovca, ktorý preslávil Košice po celom svete, dosiahol množstvo významných životných úspechov a dostal množstvo prestížnych ocenení. Meno Jozefa Psotku vzbudzovalo ľudský i profesionálny rešpekt doma aj v zahraničí. Bol nenápadný, obetavý, skromný a cnostný človek. Jeho hodnotami bola solidarita, empatia a priateľstvo.
Kto bol JOZEF PSOTKA

V parčíku sa nachádza krásne detské ihrisko Lienka, ako aj novovybudované Centrálne trhovisko, ktoré bolo dňa 21.12.2015 slávnostne otvorené a uvedené do prevádzky.

V rámci revitalizácie Parčíka Jozefa Psotku Mestská časť Košice – Juh pristúpila k vybudovaniu nového moderného uzamykateľného kontajneroviska v spolupráci so spoločnosťou Kosit, a.s., ktoré vzniklo v rámci ich pilotného projektu  „nových podzemných a uzamykateľných kontajnerových stanovíšť“. Kontajnerovisko okrem nádob na komunálny odpad a triedený zber zahŕňa aj možnosť zberu batérií a obnoseného šatstva.

Mestská časť Košice – Juh zabezpečila aj realizáciu nových 6 parkovacích miest pri Parčíku Jozefa Psotku. Povrch parkovacích miest je z vegetačných tvárnic Ekoraster (plastové zatrávňovacie tvárnice). V rámci výstavby parkoviska bolo realizované aj rozšírenie miestnej komunikácie v spolupráci s mestom Košice.