Od utorka sa v Košiciach aj na Juhu testuje

Na základe rozhodnutia vlády sa od pondelka 18. januára do utorka 26. januára 2021 koná na celom Slovensku takzvaný skríning obyvateľstva. V Košiciach sa začína už v utorok 19.1.2121 v čase od 9.00

Výsledky plošného testovania

Prvý deň testovania v niektorých odberových miestach:– Spoločenko – relaxačné centrum, Milosrdenstva 4 – testovaných 124 občanov z toho bol 1 pozitívny. – Športovo – zábavný areál na Alejovej 2 otestoval 117

Vianočná pomoc

Ani v tomto roku sme nezabudli na tých, ktorí potrebujú pomoc, pretože sa ocitli v hmotnej a sociálnej núdzi. V našej mestskej časti sme pomohli sociálne slabším rodinám potravinovými balíkmi v celkovom objeme 539 kg: „Vianočné kilečko“

Spojenie s blízkymi

V našom Zariadení opatrovateľskej služby na Mlynárskej ul. sme pre klientov pripravili malé vianočné prekvapenie. Situácia s ochorením Covid-19 je pre obyvateľov zariadenia psychicky náročná. Najmä ležiaci pacienti svoju rodinu nevideli už

Mikuláš v ZOS

Mikuláš, tak ako po iné roky aj tento, zavítal potešiť mikulášskym balíčkom klientov v Zariadení opatrovateľskej služby na Mlynárskej ulici. Býva zvykom, že balíčky im osobne nosí a milým slovom ich poteší pán starosta

Informácie ohľadom sčítania obyvateľov

Klik na: Klik na: Klik na:

Regenerácia vnútrobloku Turgenevova – Lomonosovova

Mesto Košice v spolupráci s Mestskou časťou Košice -Juh pripravuje podklady do žiadosti na zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadosti o NFP z Integrovaného regionálneho operačného programu.Prioritná os 4: Zlepšenie kvality života v

Mobilná aplikácia Zimná údržba

Pomôžte svojmu mestu so zimnou údržbou, adoptujte si chodník a zarábajte. Nie ste spokojní s doterajšou kvalitou zimnej údržby v našom meste? Môžete sa aj vy zapojiť do odpratávania snehu na chodníkoch v blízkosti Vášho

Bezplatná mobilná aplikácia

Predstavujeme Vám bezplatnú mobilnú aplikáciu Mestskej časti Košice – Juh, kde budete ihneď informovaní o všetkých aktuálnych oznamoch. Upozorní Vás na nové pridané články, fotografie a podujatia. Svoje podnety, návrhy a otázky nám viete adresovať

Odpovede na často kladené otázky

Viac informácií