Kosit jarné upratovanie 2019

4. a 5. apríla sa konalo veľké upratovanie v rámci akcie „Kosit jarné upratovanie 2019“ v lokalite Lomonosovova – Turgenevova. Veľmi pekne ďakujeme spoločnosti Kosit a. s. , Dobrovoľníckemu centru Košického kraja,

Trhové stoly na prenájom

Mestská časť Košice – Juh ako správca trhoviska ponúka na prenájom voľné trhové stoly na rok 2019 na Centrálnom trhovisku na Južnej triede 33 v Košiciach. V prípade Vášho záujmu o predaj na predmetnom

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Deň učiteľov

28. marca si na Slovensku a v Českej republike pripomíname narodenie pedagóga, filozofa, spisovateľa a teológa Jana Amosa Komenského sviatkom: Deň učiteľov. Poslanie učiteľa v sebe zahŕňa zanietenosť a ochotu odovzdávať poznanie o tomto svete, nie

Zviera už nie je vec, ale živá cítiaca bytosť

Minulý týždeň sme v našej mestskej časti zaznamenali streľbu na mačku. Z toho dôvodu upozorňujeme občanov, že im za takéto konanie hrozí vysoká pokuta, alebo aj trest odňatia slobody. Zároveň chceme poprosiť

Harmonogram celoročného upratovania veľkokapacitnými kontajnermi

Marec mesiac knihy

Výročná členská schôdza Denného centra seniorov Košice – Juh

Tak ako každý rok sa členovia DCS stretli a vyhodnotili svoju celoročnú činnosť a predniesli návrhy na najbližšie obdobie. Členskú schôdzu otvoril predseda DCS Ján Simko, ktorý privítal vzácnych hostí: starostu MČ

Medzinárodný deň žien

V predvečer sviatku Medzinárodného dňa žien sa uskutočnilo v KSC Južan kultúrne podujatie venované ženám.  Šarmantným južanským dámam sa v úvode prihovoril starosta Jaroslav Hlinka. O program sa postarali študenti Súkromného hudobného

Konferencia MŠ v Budapešti

Sme radi, že v rámci medzinárodných partnerských vzťahov sa mohla Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda zúčastniť už po štvrtý krát návštevy v Budapešti. Ako samy uviedli: „Pri plnení Plánu