Archív pozvánok komisií

Finančná komisia


Dochádzka - Komisia finančná 2017
Dochádzka - Komisia finančná 2016
Dochádzka - Komisia finančná 2015

Komisia výstavby


Dochádzka - Komisia výstavby 2017
Dochádzka - Komisia výstavby 2016
Dochádzka - Komisia výstavby 2015

Sociálna komisia


Dochádzka - Komisia sociálna 2017
Dochádzka - Komisia sociálna 2016
Dochádzka - Komisia sociálna 2015

Komisia kultúry


Dochádzka - Komisia kultúry 2017
Dochádzka - Komisia kultúry 2016
Dochádzka - Komisia kultúry 2015