Skip to content

Vianočná pomoc

Snímka-obrazovky-2020-12-18-095447

Ani v tomto roku sme nezabudli na tých, ktorí potrebujú pomoc, pretože sa ocitli v hmotnej a sociálnej núdzi. V našej mestskej časti sme pomohli sociálne slabším rodinám potravinovými balíkmi v celkovom objeme 539 kg:

  • „Vianočné kilečko“ – potraviny sme rozdali ľuďom v sociálnej núdzi tentokrát v spolupráci s Ligou proti rakovine
  • Poskytli sme pomoc sestričkám „vincentkám“ zo Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, ktoré potraviny rozdajú ľuďom bez domova
  • Staré deky, vankúše, paplóny, žrádlo pre psy a pod. sme odovzdali opusteným zvieratám do útulku Únii vzájomnej pomoci ľudí a psov v Košiciach
  • V Zariadení opatrovateľskej služby na Mlynárskej ul. sme klientom odovzdali krabice plné prekvapení v rámci projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“

Ďakujeme obyvateľom našej mestskej časti, starostovi MČ Košice – Juh, poslancom miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh a zamestnancom, ktorí sa zapojili do zbierok pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Spoločne sme prispeli k radostnejším vianočným sviatkom mnohým rodinám a tiež seniorom, ktorí zostávajú počas Vianoc v Zariadení opatrovateľskej služby.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO