Skip to content

Beh o cenu starostu

_6266

Pár dní pred Medzinárodným maratónom mieru naša mestská časť už tradične víta mladých bežcov z južanských základných a stredných škôl. XXVIII. ročník “Behu o cenu starostu MČ Košice – Juh” zahájil starosta Jaroslav Hlinka, ktorý účastníkom zaželal rýchle nohy a čo najlepšie výkony. Na trať sa postavilo 128 neregistrovaných atlétov v snahe dobehnúť ako víťaz. Atletické podujatie na T Systems Športovo – zábavnom areáli prebiehalo aj vďaka každoročnej spolupráci s p. riaditeľkou Strednej odbornej školy Gemerská a p. riaditeľkou Strednej zdravotníckej školy Kukučínova. Tí najlepší si prevzali ceny z rúk p. starostu. Víťazom blahoželáme.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO