Skip to content

Beh o cenu starostu

Pár dní pred Medzinárodným maratónom mieru naša mestská časť už tradične víta mladých bežcov z južanských základných a stredných škôl. XXVIII. ročník “Behu o cenu starostu MČ Košice – Juh” zahájil starosta Jaroslav Hlinka, ktorý účastníkom zaželal rýchle nohy a čo najlepšie výkony. Na trať sa postavilo 128 neregistrovaných atlétov v snahe dobehnúť ako víťaz. Atletické podujatie na T Systems Športovo – zábavnom areáli prebiehalo aj vďaka každoročnej spolupráci s p. riaditeľkou Strednej odbornej školy Gemerská a p. riaditeľkou Strednej zdravotníckej školy Kukučínova. Tí najlepší si prevzali ceny z rúk p. starostu. Víťazom blahoželáme.