Skip to content

Jubilanti

Milí naši seniori, rodičia, deti,

ak máte Vy alebo Vaši rodičia životné jubileum – zbystrite pozornosť.
Mestská časť Košice-Juh organizuje slávnosť pre jubilujúcich obyvateľov.

Ak máte záujem stať sa súčasťou milého podujatia spojeného so stretnutím so starostkou mestskej časti, stačí ak vyplníte formulár, čím nám dáte súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov pre účely slávnosti JUBILANTOV, a to v roku dovŕšenia vášho okrúhleho životného jubilea 70, 75, 80, 85, 90 rokov a viac.

 

Pozvanie na slávnosť jubilantov je podmienené trvalým bydliskom na území MČ Košice-Juh.

 

Vyplnený formulár:

  • prineste na Miestny úrad MČ Košice-Juh, Smetanova 4 a odovzdajte ho v podateľni
  • pošlite poštou na adresu Miestny úrad MČ Košice–Juh, Smetanova 522/4, 040 79 Košice
  • podpísaný a oskenovaný súhlas zašlite mailom na adresu: puskasova@kosicejuh.sk
Jubilanti súhlas