Skip to content

„Park Košice – Juh“

IMG_1225

Mestská časť Košice – Juh má uzatvorenú partnerskú spoluprácu s XIII. obvodom hlavného mesta Budapešť. Za viac ako 17 rokov sme spoločne zorganizovali desiatky zaujímavých a užitočných aktivít a vybudovali množstvo trvalých priateľstiev. Vo štvrtok 30.5.2019 sa starosta Metskej časti Košice – Juh Jaroslav Hlinka a zástupca starostu Tibor Bacsó zúčastnili slávnostného pomenovania verejného priestranstva v XIII. obvode hlavného mesta Budapešť pod názvom „Park Košice – Juh“. Vážime si poctu, ktorá nám bola prejavená pomenovaním časti verejného priestranstva po Mestskej časti Košice – Juh (Kassa – Délváros park). Ako jedna z mála samospráv sa môžeme tešiť z parku s vlastným menom. Pozvanie starostu XIII. obvodu mesta Budapešť J. Tótha prijal aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku Pavol Hamžík.

Popoludní starosta MČ Košice – Juh J. Hlinka navštívil Materskú školu, všeobecnú školu, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti pri príležitosti 70. výročia založenia inštitúcie. Študenti školy si pripravili krásny program zložený zo slovenských ľudových piesní a básni od významných slovenských básnikov.

Medzinárodné partnerstvo predstavuje nielen hodnoty ako priateľstvo a spoluprácu, ale poskytuje príležitosť dozvedieť sa viac o každodennom živote obyvateľov iného mesta, vytvárať medziľudské väzby, vymieňať si navzájom skúsenosti a rozvíjať spoločné projekty zamerané na oblasti, ako sú životné prostredie, kultúra, tradície, šport a iné.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO