Skip to content

Pietna spomienka na Jozefa Psotku

Dnes si pripomíname výročie úmrtia známeho slovenského horolezca Jozefa Psotku, rodáka z Mestskej časti Košice – Juh. Pri tejto príležitosti sme si v parčíku, ktorý nesie jeho meno krátko zaspomínali, aký bol a čo pre neho znamenali hory. Pietnej spomienky sa zúčastil starosta MČ Jarosalv Hlinka, sestra J. Psotku pani profosorka Eva Mathéová, rodina, priatelia, ale aj študenti Gymnázia Šrobárova, ktorú horolezec absolvoval.