Skip to content

Predvianočná kapustnica pre ľudí bez domova v Charitnom dome sv. Alžbety

Starostka mestskej časti Košice-Juh, Ing. Anna Súkeníková, sa 19.12.2023 zúčastnila predvianočnej kapustnice pre ľudí bez domova v Charitnom dome sv. Alžbety na Bosákovej ulici v Košiciach. Tradičné stretnutie na konci roka zorganizovala Arcidiecézna charita Košice (ACHK). Zástupkyňa mestskej časti odovzdala zástupcom charity aj trvanlivé potraviny, ktoré ACHK použije pri príprave stravy pre ľudí bez domova. Podujatie sa začalo svätou omšou, celebroval ju košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.

https://www.facebook.com/mckosicejuh