Skip to content

Prijatie akademického maliara Nikolaja Feďkoviča

Dnes prijal vo svojej kancelárii starosta mestskej časti JUDr. Hlinka, akademického maliara Nikolaja Feďkoviča, aby sa mu poďakoval za jeho výnimočnú prácu v oblasti výtvarného umenia. Nikolaj Feďkovič je obyvateľom Mestskej časti Košice – Juh. Venuje sa olejomaľbe, kaligrafii a tvorbe objektov. Ako maliar nadväzuje na odkaz predstaviteľov imaginárnej figurácie. Pokúša sa aj o renesanciu žánrovej maĺby, vedľa seba často kladie realistické a abstraktné prvky. Používa staro majstrovský spôsob maľby kladením vrstiev lazúrových farieb na drevenú dosku alebo plátno s polo kriedovou úpravou. Zvláštnou oblasťou Feďkovičovej tvorby je kaligrafia. Chápe ju ako špecifický druh kresby. V tomto roku sa dožije životného jubilea 70. rokov. Na záver stretnutia mu starosta poprial všetko najlepšie a hlavne veľa tvorivých síl v jeho umeleckej tvorbe.