Skip to content

Prijatie akademického maliara Nikolaja Feďkoviča

_1796

Dnes prijal vo svojej kancelárii starosta mestskej časti JUDr. Hlinka, akademického maliara Nikolaja Feďkoviča, aby sa mu poďakoval za jeho výnimočnú prácu v oblasti výtvarného umenia. Nikolaj Feďkovič je obyvateľom Mestskej časti Košice – Juh. Venuje sa olejomaľbe, kaligrafii a tvorbe objektov. Ako maliar nadväzuje na odkaz predstaviteľov imaginárnej figurácie. Pokúša sa aj o renesanciu žánrovej maĺby, vedľa seba často kladie realistické a abstraktné prvky. Používa staro majstrovský spôsob maľby kladením vrstiev lazúrových farieb na drevenú dosku alebo plátno s polo kriedovou úpravou. Zvláštnou oblasťou Feďkovičovej tvorby je kaligrafia. Chápe ju ako špecifický druh kresby. V tomto roku sa dožije životného jubilea 70. rokov. Na záver stretnutia mu starosta poprial všetko najlepšie a hlavne veľa tvorivých síl v jeho umeleckej tvorbe.

 

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO