Skip to content

Udeľovanie verejných ocenení

Dňa 14. júna 2022 sme opäť udeľovali ocenenia „Cena Mestskej časti Košice – Juh“ a „Cena starostu Mestskej časti Košice – Juh“.

„Naša mestská časť je krásna, ale najkrajší sú v nej ľudia, ktorí nemyslia len na seba, ale rôznymi spôsobmi pomáhajú ostatným.“ úvodom privítal našich hostí starosta Mestskej časti Košice – Juh Jaroslav Hlinka.

Ocenenia už tradične udeľujeme za umeleckú činnosť, mimoriadne športové výkony, za vedeckú a publikačnú činnosť v oblasti medicíny, za zásluhy pri záchrane ľudských životov,  prínos v oblasti výchovy a vzdelávania najmladšej generácie, sociálnej oblasti, darcovstvo krvi a podobne.  Všetci ocenení pri svojej činnosti nemyslia na odmenu, na uznanie ale svojim konaním dokázali posunúť jednotlivé oblasti o stupeň ďalej. Každý taký počin je osobitý a zasluhuje si pozornosť.

Tentokrát si z rúk starostu JUDr. Jaroslava Hlinku prevzali

CENU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – JUH

JEDNOTLIVCI

Marek Mruz – za aktívnu sociálnu, verejnoprospešnú a humanitárnu činnosť

KOLEKTÍV

Hasičský a záchranný zbor v Košiciach za mimoriadne zásluhy pri záchrane ľudských životov a majetku

CENU STAROSTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – JUH

JEDNOTLIVCI

 Mgr. František Harčarik  –  za osobitný prínos v oblasti bezpečnosti obyvateľov a ochrany verejného majetku Mestskej časti Košice – Juh

Bc. MUDr. Peter Nagyza významné výsledky v oblasti herného vývoja počítačových hier

KOLEKTÍV

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia  –   za mimoriadny prínos pri podpore športových a pohybových aktivít detí a mládeže

 PAMÄTNÚ PLAKETU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – JUH

Záchranná služba Košiceza mimoriadne zásluhy pri záchrane ľudských životov

Záver patril  sláčikovému orchestru pri ZUŠ Hemerkovej Musica Iuvenalis a sólistovi opery ŠDK Mariánovi Lukáčovi.

Veríme, že ocenenia, ktoré si prevzali im budú pripomínať úctu a obdiv nás všetkých a zároveň sú povzbudením do ďalšej práce. Všetkým oceneným ešte raz blahoželáme a prajeme veľa osobných aj pracovných úspechov, tvorivých nápadov a elánu pri ich realizácii.

verejné ocenenia
IMG_1903
IMG_1895
IMG_1888
IMG_1883
IMG_1869
IMG_1857
IMG_1916