Skip to content

Udeľovanie verejných ocenení

IMG_4743

Dňa 21. júna 2016 sa po ôsmykrát v histórii MČ Košice – Juh udeľovali ceny MČ Košice – Juh a ceny starostu MČ Košice – Juh. Za toto obdobie si z rúk starostu Jaroslava Hlinku prevzalo pamätnú plaketu viac ako 60 významných osobností a kolektívov, ktoré žijú resp. pracujú v tejto mestskej časti. Ocenenia sa udeľujú za umeleckú činnosť, mimoriadne športové výkony, za vedeckú a publikačnú činnosť v oblasti medicíny, za zásluhy pri záchrane ľudských životov, prínos v oblasti výchovy a vzdelávania najmladšej generácie, darcovstvo krvi a podobne. Všetci ocenení pri svojej činnosti nemyslia na odmenu, na uznanie a pri svojej zanietenosti nevnímajú čas, ale svojim konaním, umom, šikovnosťou či húževnatosťou dokázali posunúť jednotlivé oblasti o stupeň ďalej.

CENU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – JUH si prevzali JEDNOTLIVCI
– Viera Babušíková – za obnovu kultúrno-historických pamiatok na území mesta Košice

– MUDr. Štefan Košlík, CSc.– pri príležitosti životného jubilea a za zásluhy v oblasti medicíny

– Jozef Lipták – za prínos v športovej a umeleckej činnosti

KOLEKTÍV :

–  Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40 – za verejnoprospešnú a sociálnu činnosť pre obyvateľov v MČ Košice – Juh

CENU STAROSTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – JUH si prevzali JEDNOTLIVCI:

 – Milan Bernát – pri príležitosti životného jubilea a za zásluhy v umeleckej oblasti

– PaedDr. Eva Pillárová – za prínos v oblasti výchovy a vzdelávania

– Tomáš Plaszky – pri príležitosti životného jubilea a za zásluhy v umeleckej oblasti

 KOLEKTÍV :

– Spoločnosť LABAŠ,s.r.o., Košice – za verejnoprospešnú a sociálnu činnosť pre obyvateľov v hmotnej núdzi, žijúcich v MČ  Košice – Juh

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO