Skip to content

Úspech južanských seniorov

senolympiada

O tom, že južanskí seniori radi športujú je všeobecne známe. Veď okrem klubových jarných a jesenných športových hier a športu troch generácií, nás každoročne reprezentujú na medzinárodnej olympiáde seniorov (Budapešť, Ostrava, Košice). Tohto roku sa úspešne zapojili aj do prvej zimnej olympiády seniorov, ktorá sa uskutočnila 12. februára na Jahodnej. Športové disciplíny boli prispôsobené veku účastníkov (priemerný vek bol 72 rokov). Ako sa darilo Južanom?

Zjazd na boboch: muži prvé (J. Simko) a tretie miesto (I. Doboš), ženy prvé miesto (M. Lešová)

Beh na lyžiach: muži prvé miesto (S. Brutovský)

Zjazd na klzákoch: muži prvé miesto (V. Novotný)

Zjazd na saniach: muži druhé miesto (J. Simko), ženy tretie miesto (M. Lipková)

Južania sa na záver tešili z prvého miesta v družstvách (z 10 klubov). Všetkým úprimne blahoželáme.

Zimná olympiáda bola jedným z podujatí, ktoré sú zamerané na podporu kandidatúry mesta Košice na zisk titulu Európske mesto športu 2016. Pri tejto príležitosti predstavil námestník primátora oficiálne logo kandidáta na spomínaný titul.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO