Ocenenia Mestskej časti

______________________________________________________________________________________________________________

Mestská časť Obecné symboly Ocenenia Mestskej časti

______________________________________________________________________________________________________________

Zásady udeľovania verejných ocenení MČ Košice - Juh

Ocenení v roku 2017

Ocenení v roku 2016

Ocenení v roku 2015

Ocenení v roku 2014

Ocenení v roku 2013

Ocenení v roku 2012

Ocenení v roku 2011

Ocenení v roku 2010

Ocenení v roku 2009

Videá z odovzdávania ocenení.