Zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

______________________________________________________________________________________________________________

Profil verejného obstarávateľa Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006
Nadlimitné zákazky Podlimitné zákazky
Zákazky podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z.  

______________________________________________________________________________________________________________

Výzva - Nákup športových potrieb
 
Výzva - Dodávka a osadenie mobiliáru do výbehu pre psov na Ostravskej ul. v Košiciach
 
Výzva - Uzamknutie kontajneroviska Jantárová č. 2 – 4 v Košiciach
 
Výzva - Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku T-Systems Športovo-zábavného areálu

 

 

Archív