Zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

______________________________________________________________________________________________________________

Profil verejného obstarávateľa Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006
Nadlimitné zákazky Podlimitné zákazky
Zákazky podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z.  

______________________________________________________________________________________________________________

Výzva - Dodanie PC AIO, Notebook a Microsoft Office
 
Výzva - Dodávka a montáž servera
 
 

Archív