Skip to content

20. výročie medzinárodných partnerských vzťahov

Oslavy 20. výročia vzájomnej spolupráce medzi mestskou časťou Košice – Juh a XIII. obvodom hlavného mesta Budapešť pokračovali v Kultúrnom centre Miklósa Radnótiho v Budapešti.

Slávnosť otvorili svojím vystúpením deti zo základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským. V krojoch zaspievali, zatancovali a zarecitovali ukážky slovenského folklóru.

Slávnostným príhovorom delegáciu našej mestskej časti privítal starosta XIII. obvodu Dr. József Tóth. Vyzdvihol najmä úspešné vzťahy, ktoré sa rokmi rozvinuli medzi našimi obyvateľmi. Za milé pozvanie sa poďakoval JUDr. Tibor Bacsó.

Členovia samosprávy mestskej časti Košice – Juh priniesli predstaviť obyvateľom XIII. obvodu pri tejto príležitosti diela všestranného umelca Jaroslava Dvorského s názvom Obrazy. Jeho cit pre krásu a umenie nám ukazujú, že oboje patria do jeho života. Vo výtvarnej tvorbe ho zaiste inšpiruje vášeň opery, o čom povedal viac osobne sám umelec sólista opery Štátneho divadla v Košiciach Jaroslav Dvorský.

Výstavu si obyvatelia XIII. obvodu hlavného mesta Budapešť môžu pozrieť do 12. júna 2022.