Skip to content

20. výročie Mierovej hory

mierový stĺp

Medzinárodný projekt Stĺpy Mieru

Projekt Stĺpy mieru vznikol po 2. svetovej vojne v Japonsku ako odozva na výbuch atómovej bomby v Hirošime a Nagasaki. Stĺpy mieru sú symbolické obelisky z dreva alebo z oceľovej konštrukcie. Do stĺpov mieru sa osádzajú pozitívne odkazy na zachovanie mieru a života na Zemi. Tento rok si Medzinárodný projekt Stĺpy Mieru pripomína 20.výročie.
Slovensko má postavené 2 veľké monumenty z týchto stĺpov mieru : na Mierovej hore na Kojšovskej holi (49 stĺpov) a na Mierovej lúke v Bratislave na Slavíne. Každoročne sa organizuje výstup na Mierovú horu  na Kojšovskej holi, čím sa podporí najdôležitejšia myšlienka pre budúce generácie a to bezkonfliktný život v rodine, škole,  spoločnosti a vo svete.
Okrem týchto dvoch monumentov je niekoľko stĺpov mieru v Košických základných školách a pred rôznymi inštitúciami vrátane nemocníc. Stĺp mieru má aj Mestská časť Košice – Juh, v ktorom je vhodených veľa želaní a a odkazov. Mnohí ste sa s ním už mali možnosť stretnúť na miestnom úrade vo foyer pred sobášnou sieňou, kde má svoje čestné miesto už od roku 1997.

mierový stĺp

 

 

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO