Skip to content

Jesenné športové hry seniorov

Jesenne športové hry 19 zm

Ani jesenné , pochmúrne počasie nezabránilo seniorom z Denného centra Košice – Juh, aby spoločne v dobrej nálade a športovo nabudení odštartovali Jesenné športové hry seniorov. Súťažili muži aj ženy v disciplínach: stolný tenis, bowling, petaque a šípky. Atmosféra bola vynikajúca a odhodlanie veľké. Nasadenie a výkony jednotlivých športovcov boli obdivuhodné.

Diplomy a ocenenie si odniesli:

Stolný tenis muži     Stolný tenis ženy

1. Peter Ružička      1. Anna Iskierková

2. Ján Simko          2. Veronika Dudeková

3. Štefan Novák      3. Mária Vendelová

Bowling muži        Bowling ženy         šípky muži     šípky ženy

1. Pavol Gemeri      1. Jarmila Havlíková     1. Ján Simko    1. Katarína Šáriová

2. Imrich Doboš      2.Mária Šáreková       2.Ján Janov     2. Zdena Ivanová

3. Ján Tkáč           3. Klaudia Baranová     3. Milan Šípoš   3. Erika Mrázová

Víťazom blahoželáme. Obdiv si však zaslúžia všetci, ktorí sa rozhodli prekonať seba stráviť niekoľko dni so svojimi priateľmi a utužiť svoje zdravie športovaním.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO