Skip to content

Udeľovanie verejných ocenení

Udeľovanie verejných ocenení sa síce nieslo v komornejšom duchu v zmysle aktuálne platných opatrení, avšak o to viac si vážime, že sme sa mohli stretnúť a poďakovať sa osobnostiam, za ich prácu, do ktorej vkladajú celé svoje srdce. V obradnej sieni Mestskej časti Košice – Juh im ceny odovzdal starosta našej mestskej časti Jaroslav Hlinka. Slávnostný ceremoniál svojím hudobným vystúpením obohatila sólistka opery Štátneho divadla v Košiciach Michaela Várady za klavírneho doprovodu p. Ireny Červenákovej. Oceneným srdečne blahoželáme.

Cena Mestskej časti Košice – Juh
MgA. Milan Červenák, ArtD. – pri príležitosti životného jubilea 70 rokov za prínos v umeleckej oblasti.
Cena starostu Mestskej časti Košice – Juh
Ing. Marta Popríková – za prínos v oblasti verejnej zelene Mestskej časti Košice – Juh
Cena starostu Mestskej časti Košice – Juh
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. – za mimoriadne zásluhy v oblasti medicíny.
Cena Mestskej časti Košice – Juh
PhDr. Ľubomír Sobek – za osobitný prínos v oblasti vzdelávania mladej generácie.
Cena starostu Mestskej časti Košice – Juh
Kolektív vakcinačného centra UNLP Košice – za osobitný prínos v boji proti ochoreniu Covid – 19.
Cenu za kolektív prevzala Mgr. Monika Kummerová.
Cena Mestskej časti Košice – Juh
MVDr. Štefan Karahuta – za mimoriadny prínos v oblasti ochrany prírodných hodnôt a životného prostredia.

https://www.facebook.com/mckosicejuh/photos/pcb.4325399130876840/4325372050879548

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO