Skip to content

Vzácna návšteva v našom areáli

V našom #magentalife športovo – zábavnom areáli, Alejová 2H starosta Mestskej časti Košice – Juh Jaroslav Hlinka privítal viceprezidenta HR spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Igora Stančíka. Stretnutia sa zúčastnila taktiež vedúca odd. kultúry, mládeže a športu Andrea Tragalová a vedúci Športovo – zábavného areálu Viliam Rác. So spoločnosťou Deutsche Telekom IT Solutions máme už od roku 2014 vynikajúcu vzájomnú spoluprácu, ktorej cieľom je rozvíjanie a podpora voľnočasových a športových aktivít detí a mládeže. Aj vďaka tejto podpore môžeme pripravovať pre návštevníkov areálu stále nové zábavné atrakcie. Ďakujeme.

Foto: Deutsche Telekom IT Solutions