Skip to content

Adopcia zvierat

Adopcia psíkov z útulku

Mestská časť Košice – Juh uzatvorila dohodu o spolupráci s občianskym združením Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, ktorej cieľom je šírenie osvety medzi obyvateľmi MČ, majiteľmi a chovateľmi domácich zvierat, najmä psov, rozširovanie poznatkov o zásadách držania, chovu a starostlivosti o psov v územnom obvode mestskej časti a pozdvihnutie odborného povedomia majiteľom psov v oblasti kynológie.

Tu nájdete psíkov, ktorých si môžete adoptovať:

http://www.uvplp.sk/index.php?id=4

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke www.uvplp.sk.