Skip to content

Adventný koncert

pizap.com15765710173031

V pondelok 16.12.2019 sa tradične v Kostole Kráľovnej pokoja uskutočnil koncert, ktorý v tomto náhlivom období priniesol trochu stíšenia a pokoja do našich životov. Nádherné tóny melódií ako „Ave Maria“, či „V adventnom čase“ sa rozliehali priestorom kostola. Na úvod sa prítomným prihovoril starosta MČ Košice – Juh Jaroslav Hlinka a vzápätí sa predstavili svojím umením Spevácky chrámový zbor Gregorián, Orchester SZUŠ Požiarnická a Zbor sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Čarovnú hudbu adventného koncertu si prišli vypočuť aj poslanci miestneho zastupiteľstva J. Bernát, P. Hlinka, S. Ivančová a R. Nagy. Na záver sa všetkým poďakoval a zaželal príjemné prežitie vianočných sviatkov farár z farnosti Košice – Juh Miroslav Gira.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO