Skip to content

Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov

Pre seniorov sme v spolupráci s Informačnou kanceláriou pre obete Košice pripravili besedu na tému „Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov“. Edukácia je v tejto oblasti pre seniorov nesmierne dôležitá, práve oni sú najčastejšie oklamaní a podvedení. JUDr. Katarína Frimerová z oddelenia koordinácie a programov prevencie kriminality oboznámila prítomných o častých spôsoboch podvodného konania a odporúčala im ako sa úspešne voči takému konaniu brániť. Buďme opatrní!

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, prípadne neviete kde a na koho sa obrátiť prikladáme kontakty:

IMG_7860
IMG_7851