Skip to content

Beh o cenu starostu MČ Košice – Juh 2017

21

XXVII. ročník športového podujatia “Beh o cenu starostu MČ Košice – Juh” sa už tradične teší veľkej obľube. Žiaci základných škôl a študenti stredných škôl na trati ukázali bojovnosť a húževnatosť. Na štarte sa stretli bežci zo SOŠ Policajného zboru, Spojenej školy na Alejovej, Gymnázia na Opatovskej ceste, ZŠ Gemerskej, SOŠ automobilovej, ŠI A. Garbana, SOŠ na Gemerskej, SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku, Gymnázia Alejová, ZŠ Staničnej, ZŠ Požiarnickej, Strednej zdravotníckej školy na Kukučínovej, Súkromného gymnázia Futurum, Hotelovej akadémie, SOŠ technickej. ??

   

Viac foto na fb: https://www.facebook.com/mckosicejuh

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO