Skip to content

Božia muka sa dočkala obnovy

Desktop3

V našej mestskej časti na ul. Pri bitúnku pri Rušňovom depe stojí od roku 1826 malá sakrálna stavba „Božia muka svätého Floriána a svätého Jána Nepomuckého“. V nikách sa nachádza socha svätého Floriána, ochrancu proti ohňu a socha svätého Jána Nepomuckého, ochrancu proti vode. Značne zdevastovanú stavbu sa rozhodli rušňovodiči svojpomocne opraviť a vrátiť jej tak pôvodný vzhľad, za čo im patrí úprimné poďakovanie. 12. júla slávnostný akt požehnania vykonal prof. Cyril Hišem.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO