Skip to content

Chodníky pre chodcov aj cyklochodníky

Mesto Košice pokračuje s ucelenými opravami chodníkov v našej mestskej časti. Opráv sa dočkali chodníky na ulici Ostravskej, Užhorodskej 6, Rastislavovej od Milosrdenstva po Tichú. Ďalej sa bude pokračovať aj na ulici Gemerskej, Jantárovej  pri vežiakoch. Na Južnej triede bude opravený cyklistický chodník v smere od križovatky s Jantárovou (Ryba) až k mostu VSS a tiež sa dokončí oprava cyklochodníka aj na strane druhej od Hotela Rocca  k mostu. V priestoroch vjazdov do dvorov  resp. priechodov bude realizovaná bezbariérová úprava pre osoby so zdravotným postihnutím. Celá trasa bude doplnená o vodorovné dopravné značenie. Podľa vyjadrenia Magistrátu mesta Košice rekonštrukčné práce budú podľa zmluvy trvať najviac 5 mesiacov a vyžiadajú si čiastočné uzávierky chodníka na Južnej triede.