Skip to content

Činnosť aktivačných pracovníkov (3. a 4. týždeň 2023)

V 3. a 4. týždni 2023 boli naši  aktivační pracovníci v uliciach:
  • Južná trieda
  • Fejova
  • Krakovská
  • Užhorodská
  • Ostrovského
  • Šoltésova-Pasteurova
  • Šibená hora.
Udržujme si čistotu a aj pohľad z okna sa stáva krajším.