Skip to content

Čistota a poriadok je vizitkou nás všetkých

2020-03-19_12-10-31

Spoločnosť KOSIT, a.s. a mesto Košice upozornili v súvislosti  s prijatými preventívnymi opatreniami pred šírením nákazy koronavírusom, že do odvolania nebude zabezpečovaný odvoz objemového odpadu v rámci celoročného upratovania a na území mesta nebudú rozmiestňované veľkokapacitné kontajnery. Činnosť spoločnosti KOSIT, a.s. a Správy mestskej zelene v Košiciach  je zabezpečovaná v obmedzenom režime.

Z uvedeného dôvodu a v záujme ochrany zdravia nás všetkých sa obraciame na  obyvateľov našej mestskej časti, aby domový odpad neuskladňovali  do  malých smetných nádob, ktoré sú umiestnené v parkoch, pri detských ihriskách a chodníkoch. Tento odpad patrí do zberných nádob na komunálny odpad umiestnených na  určených   stanovištiach.

Odpad, ktorý je umiestnený v malých smetných nádobách je často rozvláčaný po trávnikoch a verejných priestranstvách. Vzhľadom na prijaté opatrenia ústredia Úradu práce sociálnych vecí a rodiny aktivačné práce boli do odvolania pozastavené a mestská časť nemá kapacity na vykonávanie menších obecných služieb a aktivačných prác.

Ďakujeme

Od. RRaBP, MÚ MČ Košice – Juh

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO