Skip to content

Ďakujeme darcom

Mestská časť už tradične organizovala zbierku “Daruj kilečko”, tak tomu bolo aj pred tohtoročnými veľkonočnými sviatkami. Ďakujeme za spoluprácu a štedrosť  všetkým darcom, predovšetkým spoločnosti Lidl Slovensko v.o.s. Bratislava, Labaš, s.r.o. Košice,  ako aj starostovi MČ, miestnym poslancom, a zamestnancom našej mestskej časti. Táto veľkonočná zbierka urobila desiatkam našim občanom, ktorí sa ocitli v neľahkej situácii tieto sviatky krajšie a  radostnejšie. Zo srdca ĎAKUJEME!

Spolu sa vyzbieralo 527 kg potravín. Prerozdelili sme ich  24 dôchodcom a 8 rodinám v hmotnej núdzi a taktiež sestrám vincentkám so Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, ktoré denne nezištne a s láskou pomáhajú ľuďom v núdzi. Požehnané veľkonočné sviatky.