Skip to content

Ďakujeme spoločnosti Kosit

Ďakujeme spoločnosti KOSIT, a.s.  za kompostér, ktorý darovala Mestskej časti Košice – Juh.  Bol umiestnený  v areáli   Spoločensko –  relaxačného centra na Milosrdenstva 4 v Košiciach. Kompost, ktorý sa nám podarí vyprodukovať,  spätne použijeme pri výsadbe letničiek  v záhrade a na terase,  údržbe trávnika a kríkov v areáli.  

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO