Skip to content

Ďalšia úspešná akcia za nami

IMG_7452

Dnešnú akciu na Holubyho ulici považujeme za veľmi vydarenú. Vyzbierali sme hromadu vriec odpadu, vyrezalo sa množstvo náletových drevín. Počasie nám prialo, ale ako na každej takejto akcii sú najdôležitejší dobrovoľníci. Na tejto nechýbali a preto sa urobilo aj kusisko užitočnej práce. Chceme sa v prvom rade poďakovať obyvateľom, ktorí sa zapojili, OZ Save Nature by Čivas, NO Trash Heroes, poslancom MZ, zamestnancom MČ, aktivačným pracovníkom, mestu Košice, ŽSR a spoločnosti Kosit a.s. Ruku k dielu neváhal priložiť aj náš pán starosta. Všetkým vyslovujeme veľké ĎAKUJEME a tešíme sa na ďalšiu spoločnú prospešnú akciu.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO