Skip to content

Daruj Kilečko Vianoce 2021

Desktop9

Mestská časť už tradične organizuje zbierku “Daruj kilečko”, tak tomu bolo aj tohto roku a do včerajšieho dňa mohli darcovia priniesť rôzne druhy trvanlivých potravín. V rámci tejto zbierky, zorganizovali učitelia a žiaci zo Základnej školy, Požiarnická 3, na škole zbierku a priniesli ju k nám na miestny úrad, odkiaľ veci poputujú do rodín a pre ľudí v hmotnej núdzi. Ďakujeme za spoluprácu a štedrosť aj všetkým darcom v rámci tejto zbierky, predovšetkým spoločnosti Lidl Slovensko, Labaš, s.r.o. ako aj starostovi MČ, miestnym poslancom, prednostke MÚ, kontrolórovi a zamestnancom našej mestskej časti. Veríme, že táto zbierka urobí Vianoce ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej situácii krajšími, pokojnejšími a radostnejšími. Zo srdca ĎAKUJEME!

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO