Skip to content

Daruj Kilečko Vianoce 2021

Mestská časť už tradične organizuje zbierku “Daruj kilečko”, tak tomu bolo aj tohto roku a do včerajšieho dňa mohli darcovia priniesť rôzne druhy trvanlivých potravín. V rámci tejto zbierky, zorganizovali učitelia a žiaci zo Základnej školy, Požiarnická 3, na škole zbierku a priniesli ju k nám na miestny úrad, odkiaľ veci poputujú do rodín a pre ľudí v hmotnej núdzi. Ďakujeme za spoluprácu a štedrosť aj všetkým darcom v rámci tejto zbierky, predovšetkým spoločnosti Lidl Slovensko, Labaš, s.r.o. ako aj starostovi MČ, miestnym poslancom, prednostke MÚ, kontrolórovi a zamestnancom našej mestskej časti. Veríme, že táto zbierka urobí Vianoce ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej situácii krajšími, pokojnejšími a radostnejšími. Zo srdca ĎAKUJEME!