Skip to content

Doplnili sme piesok na ihriskách

Dnes sme s našimi aktivačnými pracovníkmi dopĺňali piesok do pieskovísk na detskom ihrisku Železníček na Užhorodskej ul., Gaštanko na Gaštanovej ul., Rosnička na Rosnej ul., Vodný svet na Južnej triede a na detskom ihrisku na ul. Jánošíkova – Žižkova.

A teraz sa môžu stavať hrady a piecť koláčiky 😊

Prosíme o rodičov o dohľad svojich detičiek, aby piesok nerozsypávali mimo pieskoviska.  Ďakujeme