Skip to content

Googolienka a 7 hoaxov na Gemerskej

Žiakov ZŠ Gemerská 2 v Košiciach navštívila v máji Googolienka a 7 hoaxov.  Interaktívne predstavenie pre žiakov pripravila rovesnícka skupina žiakov 7. ročníka v rámci grantového programu e-školy Nadácie Orange.  Cieľom projektu bolo oboznámiť žiakov s existenciou hoaxou, ich šírením a fungovaním a bezpečnosť na internete a rozšíriť tak ich vedomosti v oblasti digitálnej a mediálnej gramotnosti.  

Rovesnícka skupina zložená zo žiakov 7. ročníka počas roka pilne pracovala. Ešte pred samotným divadelných predstavením sa všetci žiaci 7. ročníka zúčastnili workshopu na tému Bezpečnosť na internete.  Na základe získaných poznatkov potom žiaci z rovesníckej skupiny  pretransformovali rozprávku Snehulienka a 7 trpaslíkov do modernej podoby Googolienka a 7 hoaxov,  pripravila interaktívne predstavenie a úlohy pre žiakov, natočili video pre rodičov, aby zážitkovou formou svojich mladších spolužiakov informovali o nástrahách internetu a hoaxov.  Divadelné predstavenie umocnili interaktívne úlohy, do ktorých sa žiaci zapájali prostredníctvom interaktívneho projektoru, ktorý získala škola vďaka tomuto projektu. Vylúštili osemsmerovku, odhalili obrázok, hľadali pravdu a lož, v kolese otázok si overili získané poznatky, v prešmyčke hľadali znaky hoaxov, kreslili myšlienkovú mapu a zapájali sa do diskusie. Predstavenie pobavilo a najmä poučilo, žiaci si odniesli nielen zábavné zážitky, ale aj nové poznatky, čo bolo cieľom tohto interaktívneho predstavenia. 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnému príspevku z grantového programu e-Školy pre budúcnosť 2021/2022 Nadácie Orange. 

20220526_090124-COLLAGE
20220527_102521-COLLAGE