Skip to content

Informačný a navádzací systém

mensi format

Mestská časť Košice – Juh v mesiacoch september – október 2017 vybudovala informačný navádzací systém – 1. etapa. Tento systém je určený prednostne pre chodcov, tabule určujú smer a názov ulice, tak isto je možné nimi poukázať na rôzne historické a kultúrne pamiatky, parky alebo rôznu občiansku vybavenosť (napr. nemocnica, miestny úrad, atď.). Informačný navádzací systém pozostáva z pozinkovaného stĺpu a zo zasúvacích tabúľ so smerom a názvom ulíc. V našej mestskej časti sa v 1. etape umiestnilo 15 takýchto stĺpov. Predmetný systém MČ vybudovala v lokalitách v nadväznosti na centrálnu mestskú zónu v starej časti Juhu, v miestach so zvýšeným pohybom občanov, najmä neďaleko zastávok mestskej hromadnej dopravy. 

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO