Skip to content

IX. ročník mini futbalového turnaja

víťazi

IX. ročník mini futbalového turnaja žiakov 7. a 8.ročníkov ZŠ o„ Putovný pohár starostu MČ Košice – Juh „
Za krásneho slnečného počasia sa dňa 21.04.2016 v T –Systems Športovo – zábavnom areáli uskutočnil už IX. ročník mini futbalového turnaja žiakov 7.a 8. ročníkov o ,,Putovný pohár starostu Mestskej časti Košice – Juh“. Na úvod turnaja poprial všetkým zúčastneným základným školám veľa športových úspechov zástupca starostu p. Karahuta. Turnaj sa hral v dvoch skupinách po päť družstiev. Celý turnaj sa niesol v znamení fair play a čo je dôležité bez zranení. Nad dodržiavaním pravidiel bdeli rozhodcovia p. Babušík a Jaroši.
Konečné poradie :
1. ZŠ BRUSELSKÁ
2. SŠG UŽHORODSKÁ
3. ZŠ BELEHRADSKÁ
4. ZŠ STANIČNÁ
Víťazom srdečne blahoželáme.

víťazi

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO