Skip to content

Jarné športové hry seniorov – 21. ročník

Seniori z Denného centra seniorov Košice – Juh sa opäť stretli v Športovo – zábavnom areáli, aby si zmerali sily v disciplínach: stolný tenis, petang, hod na kôš, kop na bránku, hod na cieľ a šípky. Jarné športové hry otvorila ved. odd. kultúry, mládeže a športu Andrea Tragalová krátkym príhovorom a odovzdala srdečné pozdravy od nášho p. starostu Jaroslava Hlinku.

Športové hry prebiehali v dobrej nálade, k čomu veľkou mierou prispieval aj spevácky súbor Ruža. Pri čakaní na konečné výsledky si seniori krátili čas rozhovormi, alebo kartami.

Športové zápolenie prinieslo tieto výsledky:

Šípky
Kategória ženy:
1. miesto   Anna Szabóova
2. miesto Erika Mrázová
3. miesto Mária Tomášová

Kategória muži:
1. miesto   Ján Simko
2. miesto Milan Matejovský
3. miesto Štefan Novák

Petang
Kategória ženy:
1. miesto   Eva Valentová
2. miesto Anna Peterčáková
3. miesto   Viera Katunská

Kategória muži:
1. miesto   Ján Simko
2. miesto Milan Šípoš
3. miesto Peter Ružička

Kop na bránku
Kategória ženy:
1. miesto   Mária Mazáková
2. miesto Margita Lipková
3. miesto Marta Lešová

Kategória muži:
1. miesto   Milan Matejovský
2. miesto Marcel Kovarik
3. miesto Imrich Doboš

Hod na kôš
Kategória ženy:
1. miesto   Marta Bikárová
2. miesto Marta Pirožinská
3. miesto Viera Čipčalová

Kategória muži:
1. miesto   Milan Matejovský
2. miesto Zoltán Čurilla
3. miesto   Imrich Doboš

Hod na cieľ
Kategória ženy:
1. miesto   Viera Čipčalová
2. miesto Mária Tamášová
3. miesto Marta Brúderová

Kategória muži:
1. miesto   Béla Lukáč
2. miesto   Peter Ružička
3. miesto Štefan Novák

Stolný tenis
Kategória ženy:
1. miesto   Marta Brúderová
2. miesto Veronika Dudeková
3. miesto Viera Katunská

Kategória muži:
1. miesto   Ján Simko
2 miesto Juraj Polyak
3. miesto Peter Ružička

Diplomy a sladkú odmenu odovzdali predseda Denného centra seniorov Košice – Juh Ján Simko a predseda Rady seniorov mesta Košice Ján Caban.

Výhercom blahoželáme!

278456114_4992033734213373_5705811374721877791_n
278571441_4992035057546574_4742956470992928662_n
278704905_4992037250879688_9190110922044546378_n