Skip to content

Jazykový kemp –  Velence

V dňoch 1.9 – 7.9. 2022 sa žiaci 7. a 8. ročníka ZŠ Gemerská 2 Košice spolu s tromi pedagógmi našej školy zúčastnili anglického tábora partnerských miest pri jazere Velence v Maďarsku. Boli sme jednou zo štyroch krajín (Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Chorvátsko), ktorých žiaci dostali túto skvelú príležitosť získať nové vedomosti, skúsenosti i nadviazať priateľstvá a mohli naplno využiť všetko, čo nám 13. budapeštiansky obvod v spolupráci s MČ Košice – Juh ponúkol. Žiaci mali v dopoludňajších hodinách netradičnou formou  aktívnu výučbu anglického jazyka. V zoskupení s inými žiakmi z partnerských krajín v rôznych skupinách s učiteľmi zo zúčastnených krajín absolvovali aj množstvo popoludňajších aktivít – ako tvorivých, tak i športových, súťaže či zaujímavé výlety nielen do okolia, ale aj celodenný výlet do Budapešti. Každý večer sa prezentovala jedna z krajín, čo je pre ich krajinu typické, charakteristické a do týchto aktivít boli zapojení vždy všetci účastníci tábora. Žiaci mali možnosť odprezentovať svoje zručnosti nadobudnuté v CVČ Gemko pri ZŠ Gemerská (tanec, hru na nástroj a spev), ale aj našu krajinu a mestskú časť KE – Juh, v ktorej sa ich škola nachádza a na ktorú sú patrične hrdí. Žiaci komunikovali v angličtine po celý čas trvania tábora, vypracovávali projekty a vzájomne si pomáhali, či zabávali sa. Nálada bola veľmi pozitívna a program celého jazykového pobytu veľmi bohatý. Táto skúsenosť je pre všetkých zúčastnených úžasným prínosom a motiváciou pre ich ďalšie jazykové vzdelávanie a organizátorom patrí od nás všetkých spoločne veľká vďaka.

Mgr. Petra Bednáriková, učiteľka ANJ ZŠ Gemerská 2, vedúca tábora Začiatok formulára

Fotka1
fotka 2
fotka 3
fotka 4