Skip to content

Jesenné športové hry

XVII. ročník Jesenných športových hier otvoril starosta Jaroslav Hlinka, ktorý všetkým športovcom zaželal veľa športového šťastia. Hier sa zúčastnilo 40 športovcov, ktrorí medzi sebou súťažili v štyroch športových disciplínach: šípky, stolný tenis, bowling a petang. Športové hry sa už tradične niesli v duchu dobrej nálady a fair play.  Víťazom blahoželáme.
                                       1.                                    2.                                3.

Šípky ženy:               Margita Lipková        Viera Szabóová         Erika Mrázová
         muži:               Imrich Doboš            Ján Simko                  František Pablík

Stolný tenis ženy:     Jana Ozorovská      Veronika Dudeková     Katarína Šáriová
                    muži:    Štefan Novák          Peter Ružička               Ján Simko

Bowling ženy:          Erika Kavková           Jarmila Havlíková       Mária Tomašová
              muži:          Imrich Doboš           Pavol Gemeri              Peter Ružička

Petang ženy:            Mária Tomášová       Margita Lipková         Jarmila Havlíková
            muži:            Ján Hogya                Imrich Doboš             Ján Simko