Skip to content

Jesenné športové hry 2017

pizap.com15083157955181

Tohtoročným Jesenným športovým hrám seniorov 2017, ktoré sa konali v  dňoch 16.-17.októbra 2017 počasie náramne prialo. Seniori súťažili v štyroch disciplínach: stolný tenis, petang, šípky a bowling. Športové podujatie prišiel podporiť  aj starosta MČ Košice –Juh  Jaroslav Hlinka. V úvode seniorom zaželal veľa úspechov, ocenil ich chuť športovať  a v závere si víťazi jednotlivých disciplín prevzali z jeho rúk diplomy. O kultúrny program sa postaral spevácky súbor RUŽA. Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na najbližšie “Jarné športové hry seniorov 2018”. 

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO