Skip to content

Jesenné športové hry

Desktop4

Jesenné športové hry seniorov patria každoročne k podujatiam, ktoré sa tešia veľkej obľube. Športovci denného centra seniorov si zmerali sily v 6 disciplínach: stolný tenis, šípky, petang, hod na kôš, hod na cieľ a kop na bránku. Nechýbali kvalitné športové výkony, dobrá nálada a priateľská súťaživosť. Športové dopoludnie všetkým súťažiacim spríjemňoval svojou hudbou spevácky súbor Ruža. Na záver si tí najlepší prevzali medaily z rúk starostu Mestskej časti Košice – Juh Jaroslava Hlinku a prijali blahoželanie od prednostky úradu Henriety Pagáčovej a predsedu Rady seniorov Jozefa Cabana.

Víťazom srdečne blahoželáme.

Viac foto: https://www.facebook.com/mckosicejuh

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO