Skip to content

Koncert speváckeho zboru Motýli Šumperk

1

V podvečer 18. 6. 2015 sa predstavil publiku v KSC Južan 42 členný, detský spevácky zbor Motýli Šumperk. Ich krásne detské hlásky chytili za srdce prítomných divákov. Tento výnimočný detský spevácky zbor zo Šumperku bol založený v roku 1962 učiteľom hudobnej školy pánom Aloisom Motýlom a prežíva svoju 53 koncertnú sezónu. Ich vystúpenia sú žiadané doma aj v zahraničí. Sú súčasťou významných domácich a zahraničných festivalov a súťaži / Praha, Bratislava, Celje, Halle, Neerpelt, Nantes, Montreux …./

V súčastnosti zbor funguje pod taktovkou pána Tomáša Motýla, syna zakladateľa. Klavírny doprovod Petr Vočka a manažérka Iva Žurková sú ich neodmysliteľnou súčasťou. Celé ich vystúpenie od nástupu až po ukončenie bolo pripravené na vysokej umeleckej úrovni. Veríme, že to nebola ich posledná koncertná príležitosť vystúpiť pred Košickým publikom, Verím, že tí, čo si ich nemali možnosť vypočuť, si nenechajú ujsť príležitosť zúčastniť sa ich koncertu. Prajeme zboru veľa úspechov !

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO