Skip to content

Kondolencia

prezident Michal Kováč

V súvislosti s úmrtím prvého prezidenta SR Michala Kováča je na Miestnom úrade  Mestskej časti Košice – Juh, Smetanova 4, vo vestibule vystavená kondolenčná listina. Uctiť pamiatku bývalej hlavy štátu podpisom do kondolenčnej listiny, môže verejnosť učiniť v  čase od 8.00 – 18.00 hod.  do  13. októbra.
Ing. Michal Kováč, CSc. bol v rokoch 1993 až 1998 prvým prezidentom samostatnej Slovenskej republiky. Zomrel 5. októbra 2016 vo veku 86 rokov. Pozostalým Michala Kováča vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

prezident Michal Kováč

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO