Skip to content

Konferencia MŠ v Budapešti

detske ihrisko v mŠ

Sme radi, že v rámci medzinárodných partnerských vzťahov sa mohla Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda zúčastniť už po štvrtý krát návštevy v Budapešti. Ako samy uviedli: “Pri plnení Plánu cieľových úloh materskej školy úzko spolupracujeme s Mestskou časťou Košice – Juh. Partnerom mestskej časti je samospráva XIII. obvodu v Budapešti, ktorá každoročne organizuje Konferenciu materských škôl v Budapešti. Pozvanie na bezplatný dvojdňový pobyt do Budapešti sme dostali už štvrtý krát. V rámci naplnenia cieľov POP škôl a školských zariadení Mesta Košice sme nadväzovali partnerské vzťahy s inštitúciami predprimárneho vzdelávania v zahraničí v rámci aktivít profesijných organizácií.
Program konferencie bol nabitý aktuálnymi témami týkajúcich sa edukácie predprimárneho vzdelávania. Hlavnú prednášku konferencie prezentoval psychológ v oblasti sociálnych zručností, v tomto kontexte sociálne vzťahy, prispôsobenie sa komunite a riešene konfliktov.
Navštívili sme desaťtriednu materskú školu, mali sme možnosť nazrieť do každodenného života školy a vidieť otvorenú hodinu s využitím lezeckej steny v edukácií.
Ďakujeme za príležitosť pánovi starostovi  MČ Košice – Juh JUDr. Jaroslavovi Hlinkovi”. Veríme, že táto spolupráca vydrží ešte dlhé roky.Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO