Skip to content

“Košické Benátky 2016”

lod MČ KE Juh

Mestskú časť Košice – Juh v piatok 6.5.2016 zastupovali pracovníci T – Systems Športovo – zábavného areálu na prehliadke vlastnoručne vyrobených plavidiel ,,Košické Benátky 2016 “. Skvelá atmosféra, originálne plavidlá, bolo sa na čo pozerať. Vyhrali všetci, ktorí sa akcie zúčastnili.

lod MČ KE Juh

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO