Skip to content

Košické Benátky dopadli na výbornú

Košické Benátky mali množstvo návštevníkov. Toto podujatie sa stáva rok čo rok populárnejším a tento rok 2023 tomu prialo aj počasie. Vlastnoručne vyzdobené plavidlá sa predstavili v plnej kráse. Prvé dve miesta získal vo vyhodnotení poroty Detský domov Uralská a Detský domov Podolínec. Záver podujatia patril ohňovej šou. Pani starostka priviedla, ako správna kapitánka loď do cieľa⚓️. Vládla skvelá atmosféra. Už sa tešíme na ďalší ročník.