Skip to content

Kosit jarné upratovanie

IMG_4842

V sobotu sme sa od skorého rána s chuťou pustili najprv do tresky od RYBA Košice a potom do práce. Tento rok sme vybrali lokality Železníky stred a Krakovskú ul. pri garážach, kde KOSIT pristavil aj veľkokapacitné kontajnery. Náletov a odpadkov bolo neúrekom. Chýbali nám však obyvatelia, ktorých sme potrebovali ako soľ, pretože spoločnými silami by sme boli vypratali oveľa viac. Niektorí predsa len prišli, za čo im patrí veľká vďaka. Osadili sme aj ďalšie kontajnery na psie exkrementy. Nemilo nás prekvapil pohľad na športovom ihrisku na Užhorodskej , kde sme našli opäť vyrezaný kus umelého trávnika aj čiarovania. Milým prekvapením a aj spestrením dňa boli deti, ktoré sa prišli hrať na športové ihrisko a viac ich zaujala lopata, metla či hrable ako lopta, takže sa pustili do práce, za čo si zaslúžili vodu od Dobrovoľnícke centrum Košického kraja tiež tresku a sladkú odmenu. Ďakujeme aj poslancom (J. Bernátovi, R. Majerníčkovi) a členovi komisie výstavby (P. Vavrekovi) a taktiež pracovníkom mestskej časti, VPP pracovníkom a pravdaže sponzorom.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO