Skip to content

Krása čipky – výstava

logo-kosice-juh

Výstavu prezentujúcu tradičné hodnoty kultúrneho dedičstva si môžu návštevníci pozrieť ešte do 24.9.2021 v Spoločensko – relaxačnom centre, Milosrdenstva 4. Jemnú krásu čipky tam prezentujú čipkárky nášho Denného centra seniorov. „Som veľmi rád, že môžeme podporiť toto krásne kultúrne dedičstvo zo 16. storočia“ hovorí starosta Mestskej časti Košice – Juh. Ľudové umenie paličkovania prináša radosť a čaro každému majiteľovi čipky.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO