Skip to content

KREDO – Košický regionálny dobrovoľník

70270595_2366970133590788_4612492239623421952_o

Mestská časť Košice – Juh pravidelne organizuje dobrovoľnícke akcie a sme radi, že sa nám dostalo pocty získať „dobrovoľníka“ menom KREDO (Košický regionálny dobrovoľník), ktorého nám darovalo Dobrovoľnícke centrum Košického kraja . Patrí pravdaže všetkým, ktorí pomáhali a ktorí sa chystajú pomôcť skrášľovať našu mestskú časť. V rámci dobrovoľníckych akcií sme tento rok stihli vymaľovať dve športové ihriská. Podarilo sa nám vypratať lokalitu Lomonosovova – Turgenevova, vymaľovať oplotenie UNLP pozdĺž celej Gemerskej ulice, rozšíriť prístupový chodník na Fibichovej ul. A chystáme ďalšie aktivity, už 19. septembra ideme maľovať plot nášho športovo-zábavného areálu, púšťame sa do budovania jazierok a dažďových záhrad (23.9 robíme jazierko na ZŠ Gemerskej) a rozbiehame rôzne aktivity so žiakmi základných a stredných škôl, ale aj so seniormi z našej mestskej časti. Patrí obrovské ďakujeme všetkým, ktorí nám pri týchto aktivitách pomáhali a veríme, že sa k nám pridajú ďalší.


Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO